1) Æresmedlemmer udpeges af den til en hver tid siddende bestyrelse.

2) Hus gruppering (a 080307) Fiskerhusene ved Klitmøller lystfisker forening deles i 3 hoved grupper:

  • Låne huse
  • Huse fra Klitmøller Fisk
  • Arve huse

a) Låne huse er hus som udlejes til medlemmer af Klitmøller Lystfisker Forening, der kan i disse huse være mere end en lejer (Typisk 2 lejere). Husene udlejes af KLF66 og kan ikke byttes mellem medlemmer uden KLF66's bestyrelses godkendelse. Huset kan ikke overgives til arvtager og kan kun opsiges af bestyrelsen ved misvedligeholdelse af lejemålet! b) Huse fra Klitmøller Fisk! Er huse hvor lejeren tidligere har været medlemmer af Klitmøller Fisk. Disse lejermål videreføres i KLF66 regi med samme rettigheder som under Klitmøller Fisk. Lejen kan kun opsiger hvis lejemålet misvedligeholdes. Huset kan ikke overgives til arvtager, ved opsigelse overgår huset til kategori A hus. Følgende lejemål er pr 080307 registreret som stammende fra Klitmøller Fisk:

Lejeaftale nr Husnavn
  Afd B venstre rum 1
  Afd B venstre rum 2
  Afd B venstre rum 3

c) Arvehuse er huse hvor lejen af huset går i arv mellem nuværende lejer og dennes arving, huse kan kun gå i arv hvis bådplads samtidig ned arves. Arve-husene er 1 personers huse og lejeren kan kun udsættes ved misvedligeholdelse af lejen. Ekstra lejere kan kun indsættes hvis nuværende lejer giver tilladelse, hvis ny lejer ikke er i arvefølgenden bortfalder arveretten og huset overgår til katagori A hus.Følgende huse er pr 080307 registreret som arve huse:

Lejeaftale nr. Husnavn
902  
904 Klem Vester
905 Vesta
906 Danmark
908 Ansgar
913 Jylland
914 Mågen
917 Gefion
920 Arken
921 Dannebrog
922 Neptun
924 Thabor
927 Nordvest
929 Vinterflid
930 Omega

3) Prioritering af Huset Leje af husene er prioriteret i følgende række følge, den siddende bestyrelse godkender de enkelte lejere!

  • Aktive fiskere som har bådplads
  • Aktive fiskere ved Klitmller Lystfisker Forening Medlemmer af KLF66